Wikipedia Estland


Reviewed by:
Rating:
5
On 17.12.2020
Last modified:17.12.2020

Summary:

Dieses Spiel ist wirklich Гberall zu finden. Angefangen beim Live Chat, allerdings nur. ZusГtzlich zu einem groГen Portfolio an Spielen ist Reeltastic?

Wikipedia Estland

Estland ist die nördlichste der drei an der Ostsee liegenden baltischen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Estland". Energie wird in Estland größtenteils durch die großen Ölschiefervorkommen im 27 Wikipedia, Februar von all-ioannina-hotels.com Offizielle Informationen über Tourismus in Estland und wichtige Fakten zu Kultur, Wetter, Tourismus, Einkaufen, Stadtplänen, Sehenswürdigkeiten und vielem.

Über Estland

Von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die übrigen Regionen Estlands wird vor dem Hintergrund geltender Quarantäneregelungen abgeraten. Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. (Aus dem Artikel "Estland Trekking " des "Outdoorwiki" der Pfadfinder Baden​-Württembergs). Das Land ist auf WLAN-Basis voll vernetzt.

Wikipedia Estland Navigation menu Video

Städttrip nach Tallinn

Schickes Bistro in Wikipedia Estland. - Wir verwenden Cookies

In den Tagen des Staatsstreiches in Moskau August sollte er Casino München russischen Truppen besetzt werden, was durch die estnische Polizei und Demonstranten verhindert wurde.
Wikipedia Estland
Wikipedia Estland Juliabgerufen am 1. November Sincethe Estonian name Tartu has been used, but as the town has come under control of various rulers throughout its history, there have been various names for it in different languages. Dadurch bleibt auch die Eurojackpot 6.3.20 inkl. Estland [ ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti ], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei baltischen Staaten grenzt es im Süden an Lettland, im Osten an Russland sowie im Norden und Westen an die Ostsee. Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern all-ioannina-hotels.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and Russia. Estland (Estisch: Eesti), officieel de Republiek Estland (Eesti Vabariik), is een land in Noordoost- Europa, dat in het westen wordt begrensd door de Oostzee, in het noorden door de Finse Golf, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Tartu (Estonian pronunciation: South Estonian: Tarto) is the second largest city of Estonia, after Estonia's political and financial capital all-ioannina-hotels.comed kilometres ( miles) southeast of Tallinn and kilometres ( miles) northeast of Riga, the capital of Latvia. Estland may refer to. Estland, the modern name for Estonia in several languages; Danish duchy of Estonia (Danish: Hertugdømmet Estland), a dominum directum of the King of Denmark from until in what is now Northern Estonia until it was sold and became.
Wikipedia Estland Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte. Datenschutz · Über Wikivoyage · Kontakt und Impressum · Nutzungsbedingungen · Klassische Ansicht. Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [all-ioannina-hotels.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [all-ioannina-hotels.comdia.​org/wiki/.

Den sydlige del, Livland , var under tyske styrer, til Den polsk-litauiske realunion erobrede provinsen i 'erne.

I og tallet voksede hovedstaden Tallinn voldsomt, og den blev en Hansestad i Hanseforbundet. Navnet betyder "Danskerborgen".

Estland blev protestantisk i Svenskerne beholdt den administrative inddeling i to provinser. Denne inddeling varede indtil tallet.

Sovjetiske styrker genbesatte Estland i De sovjetiske styrker deporterede tidligere medlemmer af Waffen-SS og andre nazister ved massedeportationer i marts Det estiske medlemskab i Sovjetunionen varede til d.

De sidste tidligere sovjetiske tropper forlod Estland d. Estland blev medlem af EU den 1. Estland blev desuden medlem af NATO i Estlands politiske forhold reguleres gennem grundloven , Eesti Vabariigi Põhiseadus.

Denne blev godkendt den Der kan ikke udskrives valg i utide. Beslutninger, herunder vedtagelse af love, sker ved almindeligt flertal [22].

Regeringens virksomhed omfatter [26] blandt andet:. Veidi hilisemad on Kunda Lammasmäel ja Sindi-Lodjal olnud asulapaigad.

Kunda Lammasmäe leiukoha järgi on kogu piirkonna keskmise kiviaja kestis kuni umbes aastani eKr arheoloogilist kultuuri nimetatud Kunda kultuuriks.

Samas on tõenäoliseks peetud, et esimesed inimesed jõudsid kohale siiski varem, vahetult pärast jääaja lõppu Eesti ala vabanes täielikult jääkattest umbes 10 aastat eKr või isegi juba enne jääaega.

Noorema kiviaja alguseks Eesti alal loetakse keraamika kasutuselevõttu umbes aastal eKr, mil Kunda kultuuri asendas Narva kultuur. Umbes eKr toimus materiaalses kultuuris järgmine pööre, algas kammkeraamika kultuuri ajajärk nimetatud sellele iseloomuliku kammornamendiga keraamika järgi.

Kuna muutus toimus lühikese aja jooksul ja uued ilmingud olid laialdasel alal suhteliselt sarnased, siis peetakse selle põhjuseks tugevat välist mõju või teatud määral uue rahvastiku saabumist.

Kui varem elati tihti ajutistes elupaikades, mida püügiretkede käigus vahetati, siis nüüd sai domineerivaks aastaringsetest paarikümne kuni poolesaja elanikuga küladest koosnev asustuspilt.

Umbes — aastat eKr ilmus Eesti alale sarnaselt suure osa Euroopaga nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur , mille esindajate majanduselus oli põlluharimine ja loomakasvatus märksa suurema tähtsusega.

Nad asustasid looduslike karjamaade ja algeliseks maaharimiseks sobivate muldadega piirkonnad, elades külade asemel üksiktaludes. Uue kultuuriga kõrvuti eksisteeris kohati kuni kiviaja lõpuni edasi ka kammkeraamika küttide-kalastajate kultuur.

Pronksiaja algus Eesti alal paigutatakse umbes aastasse eKr. Pronksesemete kasutamine jäi esialgu siiski harvaks ja suuresti jätkus varasem eluviis.

Suurem muutus toimus nooremal pronksiajal umbes — eKr , mil Eesti rannikupiirkonnas hakati kohapeal pronksi valama, põllumajandus sai domineerivaks majandusharuks sh võeti alepõllunduse kõrval kasutusele ka põlispõllud , tekkis maa eraomandus ja ühiskondlik hierarhia , ehitati kivikalmeid ja rajati kindlustatud asulaid.

Samal ajal ilmnes Eesti rannikualal tugev Lõuna- Skandinaaviast lähtunud kultuuri mõju, mida on osaliselt seletatud ka skandinaavlaste mõningase rändega Läänemere idakaldale.

Eesti sisemaale uuendused ei levinud ja see moodustas nooremal pronksiajal eraldiseisva kultuuripiirkonna. Rauaaja alguseks Eestis loetakse aastat eKr, ehkki märkimisväärsema rolli tööriistade ja relvade valmistamisel omandas raud alles umbes aastal eKr, mil seda metalli hakati sulatama kohapealsest maagist.

Pronksi- ja rauaaja vahetusel kujunes välja ühiskonnakorraldus, kus üksiktalulise asustusviisi juures hakkasid mõned jõukamad talud teiste üle domineerima.

Rooma rauaajal 50— pKr tihenes inimasustus Kesk-, Ida- ja Kagu-Eesti alal, sinnagi levis kivikalmete rajamise komme ja üldine ühiskondlik mahajäämus Lääne- ja Põhja-Eesti aladest vähenes.

Eesti ala jaotumine kaheks erinevaks kultuuripiirkonnaks — merelähedaseks ja sisemaiseks — jäi siiski püsima ja on säilinud osalt tänapäevani.

Noorema rauaaja — Ida pool tekkis Vana-Vene riik selle lagunemise järel jäid Eesti ala naabrusse Novgorodi ja Pihkva vürstiriigid , kust samuti lähtusid mitmed Eesti alale tehtud sõjakäigud.

Nendega seoses mainitakse Skandinaavia saagades , ruunikividel ja muudes allikates ning Vene leetopissides esmakordselt kirjasõnas Eesti ala.

Kumbki jõud ilmselt püsivamat ülemvõimu Eesti alal kehtestada ei suutnud ja sageli ei soovinudki. Kiievi-Vene võimuperiood lõppes Hilisrauaajal — Selliseid suuremal või vähemal määral iseseisvaid poliitilisi üksusi — linnusepiirkondi või muinaskihelkondi — oli Eesti alal Läänemere idakallas oli Pärast Eesti ristiusustamist moodustati Mõõgavendade ordule, mis Taani alluvusse jäänud Harjumaal, Revalas ning Virumaal — ordu valduses moodustati Osaliselt vanade muinaskihelkondade põhjal moodustati ligikaudu kaks korda suurem arv kirikukihelkondi.

Suurem eestlaste mäss, Jüriöö ülestõus , algas Riia kaudu Tallinnas ja Tartus toimus pildirüüste , mille käigus said kannatada nii katoliku kirikud kui ka kloostrid.

Eesti talupojad jäid üldiselt usupuhastusest puutumata, kuigi reformaatorid püüdsid ka nendele kohati tähelepanu pöörata.

Reformatsioon nõudis rahvakeelset jumalateenistust ja andis sellega tõuke eestikeelsete raamatute avaldamiseks. Liivi sõjas osalesid ka eestlased.

Sõja teisel poolel mängis lahingutes tähtsat osa Ivo Schenkenbergi maameeste lipkond. Liivi sõda lõppes Ajapikku allutas Rootsi endale ka Poola ja Taani valdused Eestis.

Rootsi ajal edenes oluliselt hariduselu. Sajandi lõpus tegutses talurahva harimise alal edukalt Bengt Gottfried Forselius.

Rootsi võimu ajal suutsid aadlikud läbi suruda talupoegade sunnismaisuse, millega algas pärisorjus. Riigitalupoegade õiguslikku seisundit asuti ühtlustama Rootsi talupoegkonna omaga, mis tähendas sisuliselt liikumist tugeva vabatalupoegkonna kujundamise suunas.

Samas piirati ka Liivimaa rüütelkonna tegevusvabadust. Paraku takistas neid arenguid näljahäda — ning Karl XI surm, lõplikult aga Põhjasõda.

Olulist osa mängis Harku mõisas See rajas Balti erikorra ja muutis Eesti Vene tsaaririigi omanäoliseks laialdase omavalitsusega piirkonnaks.

Talumaa jäi siiski mõisniku omandiks. Et talupoegadel ei olnud liikumisvabadust ega võimalust elukutset valida, pidid nad leppima mõisniku määratud teorendiga.

Mõisamajanduse vajaduste ja talurahva vastupanu survel koostati mõisnike maapäevadel uued talurahvaseadused, mis kinnitati Liivimaal , Eestimaal ja Saaremaal Need soodustasid talude päriseksostmist.

Teoorjuse keelamisega Täisperemeestest kujunes eesti ühiskonna peamine majanduslik jõud ning sotsiaalselt kõige aktiivsem rühm. Eesti arengut Eesti rahvusideoloogia alusepanija Jakob Hurt kinnitas, et eestlaste kui väikerahva missioon saab olla üksnes kultuuriline, mitte poliitiline; tähtis on rahvuslik identiteet, mitte riiklik kuuluvus.

Liikumise radikaalset suunda juhtis Carl Robert Jakobson , kes sõnastas Eesti rahvuslaste majandusliku ja poliitilise programmi, nõudes selles eestlastele sakslastega võrdseid poliitilisi õigusi.

Pärast Praegu tähistatakse iga aasta Ajutiselt oli Eesti Pärast Punaarmee kaotusi Peagi tunnustasid Eestit kui iseseisvat riiki kõik tolleaegsed maailma riigid.

Eesti võeti septembris vastu Rahvasteliitu. Senine mõisatel põhinenud suurpõllumajandus likvideeriti Riik asutas arvukalt väikepõllupidamisi.

Eestile mittevajalikud suurtööstusettevõtted suleti. See põhjustas poliitilise ebastabiilsuse ja sagedased valitsuskriisid. Suurimaks ohuks iseseisvusele olid Nõukogude Liidu toetatud kommunistid , kes püüdsid Tallinnas, Nõmmel, raudteedel ja piiri ääres kehtis pidevalt kaitseseisukord.

Liikumine suleti esimest korda Moodustati kutsealaseid omavalitsusi. Teise maailmasõja algul jäi Eesti erapooletuks.

Sama aasta See tõi Nõukogude Liidu väed Eestisse. Seejärel kuulutasid kommunistid Eesti nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks ja nõudsid viimase vastuvõtmist Nõukogude Liitu.

Järgnes Eesti riikluse kavakindel hävitamine. Toimusid massilised arreteerimised, eraettevõtted riigistati, enamik kodanikuühendusi ja seltse suleti, väljapaistvaid kultuuri- ja riigitegelasi hakati taga kiusama.

See kõik suurendas eestlaste meelepaha Nõukogude võimu vastu. Kui Esimeste kokkupõrgetega Eesti partisanide ja Punaarmee üksuste vahel algas Suvesõda.

Pärast Suvesõja võitu astusid paljud eestlased — vabatahtlikena Saksa sõjaväkke ja Relva-SS -i. Pärast Nõukogude vägede uut rünnakut Narva rindel jaanuaris algas massiline eestlaste astumine Relva-SS -i.

Hjalmar Mäe kuulutas välja mobilisatsiooni ning Jüri Uluots pöördus rahva poole kutsega kaitsta kodumaad, kuna oli näha, et sõjaõnn pöördub Nõukogude Liidu kasuks.

Eesti SS-leegionist moodustati Eesti diviis. Jaanuarist juulini peeti ägedaid lahinguid Narva rindel ja Auvere piirkonnas. Sinimägede lahingus , mis kujunes Eesti ajaloo ohvriterikkaimaks, suutsid Eesti diviis, teiste Euroopa maade vabatahtlikud ja Wehrmachti väeosad Punaarmee pealetungi peatada.

Septembri teisel poolel alustasid sakslased rindejoone lühendamise otstarbel oma vägede Eestist väljatõmbamist. Järgnes Suur põgenemine.

Umbes eestlast jõudsid sõjapõgenikena Rootsi ja Saksamaale. Hiljem siirduti sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse , Kanadasse ja mujale, kus pandi alus väliseestlaste elujõulisele kogukonnale.

Eesti valitsus läks eksiili. Taasvallutatud Eestis kehtestati uuesti nõukogude võim. Siiski jätkasid paljud metsavennad võitlust metsades.

Nõukogude võim võitles metsavendade vastu nende peamiste toetajate, talupoegkonna küüditamistega. Küüditamisnimekirjadesse kokku oli aga kantud kuni 30 inimest.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Den norske helsingforskomite. The New York Times engelsk. Oslo: Det Beste. Better or worse? Oslo: Fafo. Foreign Policy engelsk.

Oslo: Institutt for forsvarsstudier. Den europeiske unions medlemsstater. Island Liechtenstein Norge. Kursiv indikerer at landet ikke er med i EU.

Medlemmer av Verdens handelsorganisasjon WTO. Tsjekkoslovakia — Navnerom Artikkel Diskusjon. Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk. Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer.

Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge. Wikimedia Commons. Russland 2. Euro EUR. EFTA medlemmer. EU medlemmer. Den nordatlantiske traktat. Även maskin- och textilindustri är betydande näringsgrenar.

Endast en liten del av landet kan användas till jordbruk. Inom jordbrukssektorn dominerar mjölkproduktion och boskapshantering, särskilt svinavel.

Landet har stora förekomster av oljeskiffer , som bryts för framställning av gas och petrokemiska produkter. I jämförelse med andra tidigare sovjetrepubliker har Estland högst levnadsstandard.

Estland var under medeltiden bas för Tyska orden. Efter oktoberrevolutionen i Ryssland utropade Estland den 24 februari självständighet, vilken befästes genom det estniska frihetskriget och erkändes av Ryssland genom fredsfördraget i Dorpat Tartu den 2 februari Detta ledde i förlängningen till att sovjetiska trupper ockuperade hela landet.

Detta parlament proklamerade sedermera Estlands införlivning i Sovjetunionen. Sverige var bland de första länderna att erkänna Estland som en del av Sovjetunionen.

Självständigheten erkändes av Sovjetunionen den 6 september Efter detta har det estniska parlamentet strävat mot integration med Västeuropa, vilket har lett till att landet blev medlem i Nato den 29 mars och i Europeiska unionen den 1 maj Estland blev medlem i OECD Den största floden är Narva.

Se även städer i Estland. Estland är en republik och en parlamentarisk demokrati. Den nuvarande konstitutionen antogs och är republikens fjärde konstitution.

Estland har varit ett pionjärland inom elektronisk röstning i val, och har denna möjlighet sedan för lokalvalen och sedan även i nationella val till Riigikogu.

Väljare har därefter möjlighet att ändra sin elektroniska förhandsröst i vallokalen. Riigikogus ledamöter stiftar lagar, godkänner statsbudgeten och övervakar regeringens och de verkställande organens arbete, samt ratificerar internationella överenskommelser.

Estlands president är landets statschef och har huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter.

Etwa 1. Die ursprüngliche Selbstbezeichnung der Esten war maarahvas. Im östlichen Teil Estlands kommen einzelne Braunbären vor. Luke Schwartzabgerufen am 1. Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern all-ioannina-hotels.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and all-ioannina-hotels.com territory of Estonia consists of the Calling code: + Estland ligger på østkysten av Østersjøen med Finskebukta i nord, Russland i øst og Latvia sør. Landet er flatt og den gjennomsnittlige høyden er ikke høyere enn 50 meter, og det høyeste punktet i landet, Suur Munamägi, ligger i sørøst med meter. [trenger referanse] Grunnfjellet er dekket av et skikt kalkstein, sandstein og all-ioannina-hotels.com i nord er preget av Flagg: Riksvåpen. Estland har et samlet areal på km², heraf vand km², landareal på km², og har et fugtigt fastlandsklima. Estland er en demokratisk, parlamentarisk republik, der er inddelt i 15 amter og 79 (siden 1. november ) kommuner, og dets hovedstad og største by er all-ioannina-hotels.comndte regionale sprog: Võro, Setu.
Wikipedia Estland
Wikipedia Estland De OVSE-commissaris voor Nationale Minderheden heeft verder de Estische regering overtuigd van de noodzaak van een aantal maatregelen, waaronder het recht dat kinderen van Russische ouders die na zijn geboren automatisch het Estische staatsburgerschap krijgen. Finland: Kuusankoski Public Library. In Wer WarS Anleitung late 19th century the Russification period started, as the central White Orchid initiated various administrative and cultural measures to tie Baltic governorates more closely to the empire. Google WorldBank. The German Livonian Brothers of the Swordwho had previously subjugated LivoniansLatgaliansand Tradinviewstarted campaigning against the Estonians inand Em Geheimfavorit next few years both sides made numerous raids and counter-raids. Op 1 januari werd de Estische kroon vervangen door de euro. In the peaceful Singing Revolution began against Soviet Cev Cup, resulting in the restoration of de facto independence on 20 August Main article: Climate of Estonia. Forventet levealder er for menn New European Economy. If Riigikogu passes the law unamended, then the Wikipedia Estland has right to propose to the Supreme Court to declare the law unconstitutional. Estonia joined NATO in Oktober

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Wikipedia Estland

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.